Velkommen til DOC

Der holdes 2-dages internat på Sandbjerg gods 25.-26. nov, 2019. Nærmere info følger til dem, som er registreret på maillisten.

Velkommen til hjemmesiden for Danish Comprehensive Cancer Center Onco-Cardiology (DOC). Denne sides primære formål er:

  • at være en opslagstavle for, hvad der sker i DOC.
  • at administrere tilmelding til en emailliste omhandlende mødeindkaldelser samt anden relevant information for DOC.

Under Opslagstavle findes alle tidligere mødereferater inklusiv mulighed for download.

Under Medlemsliste og tilmelding findes en offentlig liste over alle medlemmer af DOC samt mulighed for selv at anmode om at komme på medlemslisten.