Velkommen til DCCC COR

Velkommen til Danish Comprehensive Cancer Center COR’s (DCCC COR) hjemmeside. Denne sides primære formål er:

  • at være en opslagstavle for, hvad der sker i DCCC COR.
  • at administrere tilmelding til en emailliste omhandlende mødeindkaldelser samt anden relevant information for DCCC COR.

Under Opslagstavle findes alle tidligere mødereferater inklusiv mulighed for download.

Under Medlemsliste og tilmelding findes en offentlig liste over alle medlemmer af DCCC COR samt mulighed for selv at anmode om at komme på medlemslisten.